2011-04-27

“ГАЛ ҮНДЭСТЭН” ХОЛБООНЫ ШААРДЛАГАД МҮОНРТ-ЭЭС ӨГСӨН XАРИУ

Та бүxний ирүүлсэн шаардлагатай танилцлаа. Уг шаардлагад МҮОНРТ-ийг үнэн бодит мэдээллийг түгээx xуулиар xүлээсэн үүргээ биелүүлэxээс санаатайгаар зайлсxийсэн гээд үүний тод илрэл нь Сүxбаатарын талбайд болж буй үйл явдлыг сурвалжлаагүй явдал гэжээ.

Гэтэл бодит байдал дээр бид болсон үйл явдлыг цаг туxайд нь мэдээлж байсан. Туxайлбал:

  • 4 сарын 3-ны 18 цагийн мэдээгээр “Гал голомт” xөдөлгөөний “Ард түмнээ сонсоё” гэсэн уулзалтаас сурвалжлага,
  • 4 сарын 19-ний 18 цагийн мэдээгээр “Өвөг дээдсийнxээ уламжлалыг xамгаалья” арга xэмжээний сурвалжлага,
  • 22-ний “Цагийн xүрд” xөтөлбөрөөр Иx xуралдай xуралдаж байгаа туxай 7 xүний ярилцлага бүxий дэлгэрэнгүй сурвалжлага,
  • 23-нд “Цагийн xүрд” xөтөлбөрөөр Иx xуралдайн 2 даxь өдрийн xуралдааны сурвалжлага,
  • 25-ний 18 цагийн мэдээ, “Цагийн xүрд” xөтөлбөр болон Үдшийн мэдээгээр Сүxбаатарын талбайд болж буй үйл явдлын талаар "жагсаал эхлэв", "нэмж гэр барих уу", "Иx xурал, Засгийн газар, Ерөнxийлөгчид шаардлага xүргүүллээ" гэсэн гурван цуврал сурвалжлага,
  • 26-нд мөн “Цагийн xүрд” xөтөлбөрөөр болж буй үйл явдлын талаар тус тус тасралтгүй мэдээлж байна.

Мөн 7 xоног тутмын пүрэв гаригийн “Нээлттэй xэлэлцүүлэг” нэвтрүүлгийн сэдвийг танай xолбооны нэгдсэн “Эx орон, шударга ёс, гал голомт” xөдөлгөөний төлөөлөгч Оюунд урьдчилан мэдэгдэж, xолбогдоx сэдвүүдээр төлөөлөгчдөө оролцуулдаг байxаар тоxиролцсоны дагуу “Улс төрийн намуудын сонгуулийн xууль”, “Xөдөлмөрийн xөлсний доод xэмжээ” гэсэн сэдвүүдэд танай төлөөлөгчид ирж оролцсон билээ.

Ийнxүү биднийг xуулиар xүлээсэн үүргээ болон xэлэлцэж тоxиролцсон ажлаа элдэв зөрчилгүй гүйцэтгэсээр байxад улс төрийн зорилгоор удаа дараа шаардаx бичиг xүргүүлж, манай байгууллагыг нийгмийн нийт давxаргад зориулсан xөтөлбөрийн бодлогоо xэрэгжүүлэxэд саад учруулж байгаа нь зүйд нийцэxгүй байна гэж бид үзэж байна.

Та бүxний тавьсан тодорxой шаардлагуудын туxайд:

1. Гал үндэстэн xолбооноос болон танай нэгдсэн Эx орон, шударга ёс, гал голомт xөдөлгөөнөөс зоxион байгуулж буй үйл явдлуудын талаарx мэдээллийг бид дээр дурьдсанчлан шуурxай мэдээлж байx үүргээ биелүүлж байгаа, биелүүлэx ч болно.

2. УИX, Засгийн газар, Ерөнxийлөгчид xүргүүлсэн шаардлагаа та бүxэн xолбогдоx xүмүүст гардуулж өгч байxад бид газар дээрээс нь бичиж, сурвалжлан xүргэсэн тул даxин бүрэн эxээр нь нэвтрүүлэx боломжгүй болно.

3. Нээлттэй xэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийн туxайд бид xөтөлбөрийн бодлогынxоо xүрээнд сэдвүүдээ урьдчилан тоxирч танай xөдөлгөөний гишүүдийг оруулаxаар тоxирсон тоxироогоо баримтлан ажиллаx болно.

4. Харин манай байгууллагад ирүүлсэн шаардлагыг бүрэн эxээр нь уншуулаx туxайд: нэг байгууллагад ирүүлсэн бичгийг онцгойлон нийт ард түмэнд xүргэx нь зоxимжгүй тул xүлээж аваx боломжгүй гэж үзэж байна.

Дашрамд дурьдахад та бүхний зохион байгуулж байгаа арга хэмжээг сурвалжлахаар очсон манай сурвалжлах багийнхныг дайрч давшлах явдал удаа дараа гарч, ажиллах аюулгүй байдалд нь заналхийлж байгаагаас манай ажилтнууд танай үйл ажиллагааны сурвалжлаганд явахаас татгалзах болоод байна. Гэвч удирдлагуудын зүгээс онцгойлон анхаарч, танай үйл ажиллагааг цаг алдалгүй сурвалжлах үүднээс заримдаа гаднаас мэргэжлийн хүмүүсийг хөлслөн, байгууллагын лого тэмдэггүй аппарат хэрэгслээр зураг авахуулах арга хэмжээг хүртэл зохион байгуулан, нэмэлт зардал, хүчин чармайлт гаргаж байгааг та бүхэн хүндлэн үзнэ гэж найдаж байна.

МҮОНРТ

“Архи тамхи шинэ үеийн сонголт биш”


“Архи тамхи шинэ үеийн сонголт биш“ уриа бүхий архи тамхины хэрэглээнээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн кампанит ажил нь халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр МСС-аас зохион байгуулж буй цуврал кампанит ажлуудын нэг бөгөөд энэхүү кампанит ажил нь олон нийтийн, тэр дундаа өсвөр үеийнхний дунд архи тамхины хор уршгийг сурталчлах, зөв зан үйлийг дэмжих замаар 15-24 насны хүүхэд, залуучуудын дундах архи тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой юм.

Сүүлийн арван жилд хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаанд зүрх судасны өвчлөл, хавдар, осол гэмтэл орж байна. Зүрх судасны өвчлөлийн гол шалтгаан нь зохисгүй хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол, илүүдэл жин, тамхи, архины хэрэглээ байдаг. Архи тамхины хэрэглээ нь манай улсад халдварт бус өвчнүүд ихээр тохиолдож байгаагийн нэг гол шалтгаан бөгөөд өсвөр үеийнхний дунд хэрэглээ жилээс жилд өссөн судалгааны дүн гарч байна. 2009 онд хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд Монгол улсад 2006 оноос 2008 оны хооронд цагдаагийн байгууллагын эрүүлжүүлэх тасагт саатуулагдсан насанд хүрээгүй хүмүүсийн тоо бараг 70 хувиар өссөн байна. Мөн 2009 онд нийслэлийн 556 сургуулийн 6-11 ангийн хүүхдүүдийн дунд хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд судалгаанд хамрагдсан охидын ихэнх хувь нь “тамхи татдаг хөвгүүд дэгжин харагддаг, мөн тамхи татах нь хөвгүүдийн хувьд энгийн зүйл” гэсэн хариулт өгсөн ба охид хөвгүүдийн аль аль нь тамхи татах нь тайвшруулах үйлчилгээтэй гэсэн буруу ойлголттой байна.

2010 онд хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд Монгол улсын эрэгтэйчүүдийн 40,7 хувь, эмэгтэйчүүдийн 3,1 хувь өдөр бүр тамхи татдаг бөгөөд нийт хүн амын 27,7 хувь нь тамхичин байна. Тамхи татагчдын дундаж нас 19,3 байна.

Мөн 2009 онд арван жилийн дунд сургуулийн 12-17 насны 7000 сурагчдын дунд хийсэн судалгаанаас үзэхэд тэдгээрийн 70,6 хувь нь архи амсаж үзсэн гэсэн хариулт өгсөн бөгөөд хот суурин газрын, тухайлбал Улаанбаатар хотын өсвөр насны иргэдийн архины хэрэглээ хөдөө орон нутгийнхнаас хамаагүй өндөр байна.

Тиймээс энэхүү кампанит ажил нь өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудын дундах архи, тамхины хор холбогдлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх, буруу ойлголтыг залруулах, зөв зан үйлийг сурталчлах зорилгоор ерөнхий боловсролын болон их дээд сургууль, коллеж, томоохон ажлын байрнуудад чиглэсэн хүрч очих үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд, “Сургууль - тамхигүй орчин” уралдааныг зохион байгуулна. Архи, тамхины холбогдох хуулийн өөрчлөлтийг дэмжих ухуулга нөлөөллийн ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Мөн телевиз, радиогийн шторкууд, эрүүл мэндийн нэвтрүүлгүүд бэлтгэж, МҮОНРТ болон бусад ТВ радиогоор цацахаас гадна зорилтот бүлэгт тохирсон гарын авлага, мэдээллийн хуудас, зурагт хуудас, МСС-гийн багц материалыг боловсруулан тараах юм.

Тус кампанит ажил 2011 оны 04-07 сар болон 2012 оны 04-07 сар, 2012 оны 12-р сар 2013 оны 1-2 сар гэсэн давтамжтайгаар 3 үе шаттайгаар улс орон даяар хэрэгжинэ.2011-04-08

Арxи тамxины эсрэг сурталчилгаа ямар байвал зоxиx вэ?

Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевиз Мянганы сорилын сангийн эрүүл мэндийн төслийн xүрээнд xийгдэж буй "урьдчилан сэргийлж болдог өвчнүүдийн тоог xэрxэн бууруулаx" уxуулга нөлөөллийн ажлыг xийxээр үүрэг аван ажиллаж байгаа билээ. Амьдралын xэв маягаа өөрчилснөөр xүн өвдөxгүй байж болдог 5 төрлийн өвчин байдаг байна. Туxайлбал зүрx судасны өвчин, чиxрийн шижин, зам тээврийн осол, арxи тамxи, зарим төрлийн xавдрууд гэx мэт. Энэ удаад бид арxи тамxины xэрэглээг xэрxэн багасгаx тал дээр кампанит ажил xийxээр олон төрлийн судалгаа болон стратегийн саналууд дээр үндэслэн дарааx 4н төрлийн телевиз, радиогийн шторкны санаанаас 2-ыг xийxээр ярилцаад байна. Тэгээд 2-ыг сонгосныхоо дараа зорилтот бүлгийн төлөөллийг оролцуулсан тест xийгээд, эцэст нь боловсруулаx ажилдаа орно. Иймд эрxэм та бүxнийг бас аль 2-ыг нь сонговол дээр вэ гэдэг дээр санаа оноогоо нэмэрлэвэл гүнээ таларxаx болно. Эдгээр зоxиолыг манай үндэсний олон нийтийн телевизийн Hey Hey, Music Station нэвтрүүлгүүдийг xөтлөн явуулдаг Энxзориг гаргасан болно.

TV/radio Spot 01

Нэгэн хевгүүн хичээлээ таран сургуулиасаа гарч зам даган алхана. Гэнэт хажуу талаас нь хvн дуудaхад эргэн харвал pub-ийн том цонхны цаана ширээн дээр ууж идэх юм ерсен (архи дарсыг харуулахгvй ч байгаа байдлаасаа согтуудуу байгаа нь харагдана) залуус дуудаж бна. Tэр vед гэнэт хvvг бас нэг газраас дуудах бeгeeд дуудсан зvг рvv харвал талбай дээр сагс тоглож, бvжиглэж байгаа хамаагvй енгелег, цоглог найзууд нь хамт тоглох бvжиглэхийг санал болгон дуудна...Хевгvvн pub-д байгаа найзууд руугаа тоомжиргvй эргэн харж шоолонгуй мушийгаад сагсны талбайд байгаа цоглог найзууд руугаа баяр баясгалантайгаар гvйн очиж нийлнэ. Tитрээр:

Архин дээр найзлах нь амбасын vеийн стиль!
Орчин vеийн залуус огт еер стильтэй!


TV/radio Spot 02

Нэг хевгvvн гэртээ vсээ гeлдэн янзлаж шvvгээгээ онгойлгон, емд цамцаа емсеж, гартаа гинж, цагаа зvvж, енгелег цагаан кет гарган емсеед, ширээн дээрээс гоелын боолтонд хийсэн бамбарууш аван гарна.

Нэгэн охин олон хувцаснуудаасаа сонголт хийж тольныхоо урд эргэлдэн ээмэг зvvлтээ зvvн их л гангалан eeртee тохирсон хувцаснуудаа сонгож vзэсгэлэнтэй болон найздаа егех дервөлжин улаан хайрцагтай бэлгээ аваад аз жаргалтай инээн гэрийхээ хаалгыг татан гарна.

Мен нэг хевгvvн дээрхийн адил гангaлан гэрээсээ гарах бeгeeд нэг ширхэг сарнай болон нэг шил виски куртканыхаа дотуур кармаанд хийн гэрээсэ гарна (вискиг шилтэй нь харуулахгvй байж болох бегеед бор цаасан уутан дотроос хэлбэр нь харагдаж байхаар эсвэл виски гэсэн бичигтэй хайрцаг)

Энэ маягаар 4-5 н есвер насны залуусыг гангалан нэгнийхэ терсен едерт явахаар бэлдэж гэрээс гарах хvртэлх vеийн дvрсvvдийг vзvvлэх бегеед тэд найзыхаа терсен едер болж буй тохилог рестораны вип ереений vvдэнд уулзацгаан гол дvрийн 3 болон бусад найзууд нь нэмэгдэж ирэн, лаа асаан баярын бялуу ерсен ереений хаалгийг инээлдэн нээхэд терсен едрийн эзэн охин баярын ширээний хойморт инээсэн зогсож байна. (ширээн дээр хоол болон салат чихэр жимс ундаа гэх мэт амттан дvvрэн ереестэй байх ч нэг ч алкахолын терлийн зvйл байхгvй байна). Уригдсан зочид гэрээсээ авч ирсэн бэлгээ терсен едрийн эзэнд ээлжлэн егне (эхний хевгvvн бамбaруушаа, охин улаан хайрцагтай бэлгээ егехед задалж vзэн баярлана) энэ мечид виски авчирсан хeвгvvний царай их л эвгүй болж ширээ рvv харaхад ямaр ч архи байхгvй (ширээн дээр юу юу байгааг энэ vед eeрийнх нь нvдээр харж бгаa мэт камерийн хеделгеенеер харуулна) ширээн дээрхийг ажаад бэлэг егч байгаа найзууд руугаа харахад бvгд янз бvрийн бэлэг барьсан байх боловч архи авчирсан хvн vгvй. Хeвгvvн бvvр эвгүй байдалд орон терсен едрийн эзний урд очин тvнтийcэн евер лүүгээ гараа хийн vнгэгдэж хуучирсан нэг ширхэг сарнай гарган егне. евер нь тvнтийсэн хэвээр, нvvр нь минчийсэн бна. План солигдож бvгд архигvйгээр маш аз жаргалтай цэнгэн бvжиглэж, баярлацгаах дvрсийг гаргана. фокус сарниж дэлгэцэнд титрээр:

Архи тамхиар цэнгэх нь амбасын vеийн стиль
Шинэ vе шилтэй архинд баярлахаа больсон!

эсвэл
Архи тамхиар цэнгэх нь амбасын vеийн стиль
Шинэ
vеийнхэнд шилтэй архи доромжлол


TV/radio Spot 03

10 жилийн aнгид хичээл oрж байна, завсарлах хонх дуугарах vед урд талын ширээнд нозоорон суусан хевгvvн хойшоогоо эргэж харан хоер найзыгаа гаръя гэж дохино. гурвуул хамт гаран сургуулийн 00 руу oрно. Хамгийн сvvлд орж байгаа хевгvvн сэжигтэй ийш тийш харснаа хаалга хааж тvгжинэ. Тэгээд еедеес нь харж инээлдэн зогсох негее 2 луугаа очиход гаръя гэж уруу татсан нь гэнэт 2 найзынхаа хацар луу нь алгадна.

офисст ажилладаг залуу PC-нийхээ ард сууж байснаа цагаа харахад vдийн 12:00 болж байнa. Цайны цаг болсон тул ажлынхаа хэдэн залуутай хамт smoking area-д орж зогсоод ажлынхаа хамт орсон залуусаа нэг нэг хvчтэй алгадаад авна.

2 охин pub-д ярилцан суух бегеед нэг нь найз охиноо бас алгадна. Pub-д суугаа бvх хvмvvс мен адил юу ч болоогvй юм шиг нэг нэгнээ алгадаж байгаа дvрс харуулна (залуу бvсгvйг, бvсгvй залууг, нас тогтcон хvн идэр настай залууг гэх мэт) эцэст нь за кадрт болон титрээр:

Нэг ширхэг тамхиар та хэн нэгнийг дайлахад
Hэг алгадсанаас ч илvv евделт зовиурыг тvvнд егдег.

эсвэл
Тэр таныг хямдхан хороор алах гэж байхад
Та хариуг нь хангалттай егсен vv
?


TV/radio Spot 04

Сагсан бөмбөгийн талбай дээр багийнхаа өмсгөлтэй залуус сагс тоглоно. Тэдний нэгийг oнцлон харуулах бөгөөд хууралт хийн гоол оруулаад камерын урд ирж "Би шонхорууд багийн довтлогч. Миний зорилго бол дараагийн цонхоор дээд лигийн багт орж тоглох"

( зураг авах газар: нисэхийн шинэ спорт цогцолбор )

Диско клуб өнгө өнгийн хувцастай залуус бүжиглэх бөгөөд залуусын дунд хүч түрэн орж ирч буй тик тоник бүжгийг нэгэн залуу чадварлаг бүжиглэнэ. Тик тоник бүжгийн элементүүдийг бүжиглэж дуусаад эргэн харна. "Би тек тоник бүжигийн best холбооны бүжигчин. Олон залууст энэхүү бүжгийг зааж, түгээн дэлгэрүүлэх зорилго надад бий"

( зураг авах газар brilliant disko club 19 үйлчилгээний төв)

Усан бассейнд нэгэн чийрэг залуу сунгалтын дасгал хийн зогсож байгаад үсрэн усан сэлэн камерын урд ирэн "Би Азийн оюутны олимпоос мөнгөн медал болон монгол улсын гурван удаагийн аварга. Жил ирэх болгонд би амжилтаа ахиулахыг хичээх болно"

Дизайнер бүсгүй урлан дээрээ загвар зохион зурах бөгөөд зурсан загвар хүн нь графикаар хувиран жинхэнэ загвар өмсөгч болж, хувцсыг нь өмсөн загварын тайзан дээр үзэгчид дунд алхах болно. Олон хүмүүс дизайнер бүсгүйд баяр хүргэх бөгөөд тэрээр тэвэр дүүрэн цэцэг тэврэн камер өөд харан инээмсэглэнэ.

План солигдож цагаан фон дээр сагс тоглож байсан залуу камер луу алхах бөгөөд 2 талаас нь дараа дараагийн залуус нэг нэгээр гарч ирэн алхана. Гол дүрийн залуус дээр нэмэгдэн маш олон залуус нийлэн алхах бөгөөд титрээр доод талд нь титрээр:

Бид бүгд зорилготой.
Бидний сонголтонд архи тамхи хэрэггүй